Te Ūranga Waka and Te Whatukura

‘Piki ake, kake ake i te toi huarewa, te ara o Tāwhaki, i piki ai ki runga’.